Pro správnou funkčnost těchto stránek používáme soubory cookies (více informací zde). Kliknutím na tlačítko “Souhlasím” souhlasíte s jejich užitím (více informací zde).

Články

Navrhování odvodnění plochých střech 2: Podtlakové systémy

Odvodnění plochých střech je možné navrhovat jako systém gravitační nebo podtlakový. Blíže jsou oba systémy specifikovány v ČSN EN 12 056-3: 2001 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet v článcích 6.1 a 6.2. Oba systémy se liší tím, že u gravitačního systému se uvažuje se stupněm plnění svislého odpadu max. 0,33, u podtlakového systému se uvažuje s plným plněním.

Navrhování odvodnění plochých střech 1: Gravitační systémy

Odvodnění plochých střech je možné navrhovat jako systém gravitační nebo podtlakový. Blíže jsou oba systémy specifikovány v ČSN EN 12 056-3: 2001 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet v článcích 6.1 a 6.2. Oba systémy se liší tím, že u gravitačního systému se uvažuje se stupněm plnění svislého odpadu max. 0,33, u podtlakového systému se uvažuje s plným plněním. Protože podtlakové systémy jsou vhodné jen pro určité specifické případy, bude předmětem tohoto článku pouze tradiční odvodnění gravitační.

Detekce poruchy hlavní hydroizolační vrstvy střešního pláště

K poruchám střešních plášťů dochází i dnes, navzdory již rozšířeným systémovým řešením většiny výrobců. K zatékání většinou dochází právě v kritických detailech nebo při použití nevhodných postupů. Vlhkostní režim jednoplášťových plochých střech s klasickým pořadím vrstev projektantům většinou velí použití parotěsnicí, případně pojistné hydroizolační vrstvy. Takové řešení sice ochrání vnitřní prostory budovy, ale znemožňuje defekt střechy odhalit.

Moderní trendy odvodnění teras, balkonů a lodžií

Nové terasové doplňky pro střešní a balkonové vpusti společnosti TOPWET udávají trend v oblasti odvodnění teras. Vývoj započatý na jaře roku 2014 od začátku reflektoval požadavky firem realizujících střešní pláště na systémové a jednoduché řešení při provádění a pružnost při hledání atypických řešení. Nové doplňky byly oficiálně představeny na veletrhu Střechy Praha, kde se ihned setkaly s pozitivními ohlasy.

Rekonstrukce a sanace odvodnění a odvětrání plochých střech

Při rekonstrukci a sanaci plochých střech se musí realizační firmy často vypořádat s řadou problémů a technických řešení, mezi které patří zejména napojení nové hydroizolace na vnitřní dešťové svody, spolehlivé opracování odvětrávacích potrubí a prostupů různých kabelů, zajištění účinného provětrávání dvouplášťových střech apod. A protože vždy platí, že správné provedení detailů je alfou a omegou dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti každé střechy jako celku, je třeba pro opracování všech detailů použít vhodné výrobky a využít osvědčené technologické postupy.